Thema 2013: Een duurzame Roldermarkt

De Roldermarkt is van oudsher een beroemde veemarkt. Al 228 jaar lang wordt deze markt gehouden op de Brink te Rolde. Rolde was van oudsher een handelscentrum; vele belangrijke wegen liepen langs en door Rolde. Voor menig familie was en is de Roldermarkt hèt evenement van het jaar. De Roldermarkt is niet alleen een vee- en warenmarkt, maar ook een ontmoetingsplaats van en voor (oud-) Roldenaren. Ook zijn vele mensen uit buitendorpen jaarlijks van de partij. De Roldermarkt organiseert de jaarmarkt in Rolde traditiegetrouw op de tweede dinsdag in september. De stichting tracht verder haar doel te verwezenlijken door het organiseren en exploiteren van o.a.:

  • een paardenmarkt
  • een goederenmarkt
  • een bedrijvenparade
  • een kermis

en vele andere activiteiten rondom de Roldermarkt. Dit jaar is gekozen voor het thema “Een duurzame Roldermarkt”. Zie vanaf augustus verdere informatie bij programma.

Stichting Roldermarkt samen met OVVR

Het is nu een feit: de Oranjevereniging tevens Vereniging voor Volksvermaken te Rolde (OVVR) is samen gegaan met Stichting Roldermarkt. Dit wil zeggen dat de Roldermarkt voortaan georganiseerd wordt door de OVVR. Wilt u ook vrijwilliger worden, stuur dan een mail aan info@ovvr.nl, vele handen maken immers licht werk.

Aan het nieuwe bestuur de schone taak om gepast en adequaat om te gaan met de geboden kennis en vaardigheden. Samen proberen de onderlinge banden tussen de bewoners van Rolde, met uiteraard ook de buitendorpen te versterken.

Het nieuwe bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de Boermarke, de OVVR en de voormalige stichting Roldermarkt, zie de foto hiernaast.

bestuur
Het bestuur van de OVVR:
v.l.n.r. Gert Oostra, Leonie Spronk, Paul Tahalele, Jolanda van der Tuin, Rick Buring, Marion Boerakker, Tienus Berkepies. Zittend vooraan: Bim Schuurmans.

Boermarke Rolde